Технічна підтримка

Факультет Економіки і управління

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Вальков Олександр Броніславович. Пошта: pulolalala@ukr.net

 

Кафедра економічної теорії

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Любохинець Лариса Сергіївна. Пошта: lubohinets@ukr.net

 

Кафедра економіки підприємства і підприємництва

Технічна підтримка: Яновський Михайло Леонідович.

 

Кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Декалюк Олена Віталіївна. Пошта: dekalyuk_o@ukr.net

 

Кафедра обліку, аудиту та оподаткування

Відповідальний за розміщення інформації: Кобець Дмитро Леонтійович.

 

Кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці

Відповідальний за розміщення інформації: Вальков Олександр Броніславович. Пошта: pulolalala@ukr.net

 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Технічна підтримка: Яновський Михайло Леонідович.

 

Гуманітарно-педагогічний факультет

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Станіславова Людмила Леонідівна. Пошта: gpf@khmnu.edu.ua

 

Кафедра психології та педагогіки

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Сургунд Наталія Анатоліївна. Пошта surgund1@ukr.net

 

Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

Відповідальний за розміщення інформації: Олексій Побєдін. Пошта: pobedin87@gmail.com.

 

Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Красильников Сергій Романович. Пошта s_krasilnikov@ukr.net 

 

Кафедра екології та біологічної освіти 

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Шагін В’ячеслав Юрійович. Пошта slavik.shagin@gmail.com

 

Кафедра української філології

Технічна підтримка: Гаврилюк Кристина Юріївна.

 

Кафедра слов’янської філології

Технічна підтримка: Гаврилюк Кристина Юріївна.

 

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Антохова Наталія Михайлівна. Пошта kafedra_fv_khnu@ukr.net

 

Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації:

Антохова Наталія Михайлівна. Пошта kafedra_fv_khnu@ukr.net

 

Факультет інженерної механіки

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Мартинюк Андрій Віталійович. Пошта: av.mart@ukr.net

 

Кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Марченко Максим Васильович. Пошта: max@solidworks.net.ua

 

Кафедра основ проектування

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Машовець Наталія Сергіївна. Пошта mashovetsns@ukr.net 

 

Кафедра будівництва та цивільної безпеки

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Соколан Юлія Сергіївна. Пошта: sokolan.julia@gmail.com

 

Кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Гончар Володимир Антонович. Пошта: Rogervova@gmail.com

 

Кафедра технології машинобудування

Технічна підтримка: Яновський Михайло Леонідович.

 

Кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Відповідальний за розміщення інформації: Горященко Сергій. Пошта: gsl7@ukr.net

 

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Савенко Олег Станіславович. Пошта: savenko_oleg_st@ukr.net

 

Кафедра фізики і електротехніки

Технічна підтримка: Яновський Михайло Леонідович.

Відповідальний за розміщення інформації: Косенков Володимир Данилович.

 

Кафедра автоматизацій, комп’ютерно-інтегрованих технологій і телекомунікацій

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Корецька Людмила Олександрівна. Пошта sorokina-luda@ukr.net

 

Кафедра комп’ютерної інженерії та системного програмування

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Лисенко Сергій Миколайович. Пошта: sirogyk@ukr.net

 

Кафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Муляр Ігор Володимирович (iga2000@yahoo.com), Тітова Вєра Юріївна (sobaka2032@gmail.com).

 

Кафедра вищої математики і комп’ютерних застосувань

Відповідальний за розміщення інформації: Рамський Андрій Олександрович

 

Факультет технологій та дизайну

Технічна підтримка: Гаврилюк Кристина Юріївна.

 

Кафедра дизайну

Технічна підтримка: Гаврилюк Кристина Юріївна.

 

Факультет міжнародних відносин

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Третько Віталій Віталійович. Пошта: fmv.khnu@gmail.com

 

Кафедра міжнародних відносин та туризму

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Королевська Анна Володимирівна. Пошта: korolevskaav@gmail.com

 

Кафедра германської філології та перекладознавств

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Долинський Євген Володимирович. Пошта: dolynskyi@ukr.net

 

Кафедра практики іноземної мови та методики викладання

Технічна підтримка: Яновський Михайло Леонідович.

 

Кафедра іноземних мов

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Пасічник Олександр Сергійович. Пошта: bez-nicka@ukr.net

 

Кафедра філософії і політології

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Посвістак Олеся Анатоліївна. Пошта: posvistak_olesia@ukr.net

 

Кафедра права

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Когут Ольга Володимирівна. Пошта: pravoxnu@ukr.net

 

Інформаційно-комп’ютерний центр

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Петляк Наталія Сергіївна. Пошта: npetlyak@khmnu.edu.ua

 

Наукова бібліотека

Технічна підтримка: Костров Юрій.

Відповідальний за розміщення інформації: Айвазян Олена Борисівна. Пошта: ayva_library@ukr.net

 

Приймальна комісія

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Мартинюк Андрій Віталійович. Пошта: av.mart@ukr.net

 

Відділ ліцензування, акредитації та підготовки документів про вищу освіту

Технічна підтримка: Гаврилюк Кристина Юріївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Тебляшкіна Людмила Іванівна.

 

Навчально-методичний відділ

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Любохинець Лариса Сергіївна. Пошта: lubohinets@ukr.net

 

Навчальний центр заочно-дистанційної освіти

Технічна підтримка: Яновський Михайло Леонідович.

Відповідальний за розміщення інформації: Мазур Микола Петрович.

 

Центр післядипломної освіти

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Косянчук Тетяна Францівна. Пошта: cpkpodp@ukr.netcpo@khnu.km.ua

 

Відділ забезпечення якості вищої освiти

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Білик Вікторія Володимирівна. Пошта: bilykvika@ukr.net

 

Студентська туристична агенція

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Журба Ігор Євгенович. Пошта: igor.zhurba@ukr.net

 

Психологічний центр

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Берегова Наталія Петрівна. Пошта: ps_sluzhba@khmnu.edu.ua

 

Журнал Актуальні проблеми філології та перекладознавства

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Кравчик Юрій Васильович. Пошта: visnyk.khnu@gmail.com

 

Центр Solidworks

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Харжевський В’ячеслав Олександрович. Пошта: vk.solidworks@gmail.com

 

Студентське самоврядування

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

 

Відділ міжнародних зв’язків

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Гандзій Андрій Сергійович. Пошта interdept.khnu@gmail.com 

 

Підготовче відділення

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації: Говорецька Тетяна Веніамінівна. Пошта pidgot_v@meta.ua

 

Відділ інформаційного менеджменту і працевлаштування

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації Доротюк Олена Михайлівна. Пошта vim@khnu.km.uacareer@khmnu.edu.ua

 

ALIGN

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації Григорук Світлана Сергіївна. Пошта  grygoruk.svitlana@gmail.com

 

QUAERE

Технічна підтримка: Петляк Наталія Сергіївна.

Відповідальний за розміщення інформації Григорук Світлана Сергіївна. Пошта  grygoruk.svitlana@gmail.com