Правила публікації

Вимоги до анонсів та подій, які розміщуються на головній сторінці сайту ХНУ

Матеріали про події, що відбулись мають містити:

  • файл з назвою, яка передає характер інформації (напр., конференція.doc чи привітання.doc), що містить текст статті (подається у редакторі Microsoft Word 2003 чи вище; шрифт Times New Roman; інтервал – 1; кегль – 14; відступ абзацу – 1 см; параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см. Текст друкується без переносів з вирівнюванням на всю ширину сторінки), обсяг статті не менше 1 повної сторінки і не більше 10;
  • фотоматеріали до статті, пронумеровані у порядку розміщення в тексті або вставлені безпосередньо у статтю; фотографії повинні бути якісні та чіткі, розміром до 2Мбайт, шириною не менше 900px, передавати суть події; не повинно містити дату (не більше 12 фото).

Структура статті :

  • лаконічний змістовний заголовок, написаний малими літерами, вимкнений CapsLock;
  • анотація обсягом не більше 3-4 рядків з короткою інформацією про дату, місце, мету проведення заходу;
  • основна частина, головним завданням якої є інформативне висвітлення вагомості події, що відбулась та її ролі в презентації всебічності та різноплановості діяльності Хмельницького національного університету та підвищенні престижу навчального закладу;
  • підсумкова частина, яка може містити висновки, перспективи, конкретні поради, побажання та ін., залежно від типу події, яка висвітлюється;
  • відомості про автора/авторів з вказівкою посади та структурного підрозділу;
  • курсивом в тексті у місцях, де має розміщуватись фото, вказується його номер (наприклад, текст текст текст фото 1 текст фото 2).

Вимоги до анонсу: назва анонсу, дата та місце проведення, контакти, короткий опис (2-3 рядки).