item_slider

Розвиток комп’ютерної мережі університету почався із підписання угоди з відомою американською фірмою DIGITAL про поставку технічних і програмних засобів у 1992 році. Впродовж двох наступних років було отримано комплект комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, спеціально розробленого фірмою для університету. Також придбано комунікаційне обладнання (DECbridge, DECrepeater, оптоволоконного кабель) та додаткові комп’ютери-сервери для можливості обслуговування більшої кількості користувачів.

У 1995 році створено Інформаційно-комп’ютерний центр, мережа якого об’єднувала три університетських корпуси, об’єднані оптоволоконним кабелем; вихід в Internet реалізовано було через дві виділених лінії зв’язку: інститут конденсованих систем (м.Львів) та Хмельницькінфоком. А ще проведено роботи для збільшення пропускної здатності каналу виходу в Internet.

З 2004 року доступ до мережі Internet здійснювався провайдерами: “Мікросистема” – 128 Кбіт/с, “Мікросистема” – 768 Кбіт/с, “Infokom” – 512 Кбіт/с.

Впродовж наступних років активно розвивалась мережа університету, а саме:

 • встановлено більше 30 потужних серверів різного призначення;
 • побудовано локальну мережу університету за топологією "Зірка";
 • проведено оптоволоконний зв'язок між усіма навчальними корпусами і бібліотечним корпусом;
 • до мережі університету підключено п`ять студентських гуртожитків;
 • велися роботи по підключенню усіх навчальних корпусів та гуртожитків до швидкісного інтернету.

На сьогоднішній день комп'ютерною мережею університету охоплені усі навчальні корпуси та студентські гуртожитки, що сполучені оптоволоконними лініями зв'язку. У навчальному процесі використовується близько 2000 комп'ютерів (понад 1900 мають доступ до мережі Інтернет). У мережі університету встановлено більше 20 високопродуктивних серверів різного призначення. На території навчальних корпусів університету встановлено більше 30 точок бездротового (Wi-Fi) зв’язку, який дозволяє використання власних комп’ютерних та мобільних пристроїв як студентів, так і викладачів для доступу до локальних мережевих та інформаційних ресурсів університету, а також до інформаційних освітніх ресурсів глобальної мережі Інтернет.

Інформаційно-комп'ютерний центр надає послуги з:

 • організації і розвитку локальної мережі університету;
 • організації та розвитку зовнішніх каналів зв'язку з Інтернетом;
 • організації та забезпечення роботи серверів;
 • організації, розвитку та забезпечення роботи мультимедійних засобів навчання, комп’ютерних класів;
 • надання комп’ютерних класів для проведення навчальних занять. Студенти отримують навички роботи з мовами програмування, операційними системами, виконують складні графічні креслення з використанням сучасних графічних пакетів програм, таких як SolidWorks;
 • надання можливості роботи в Інтернет, доступу до навчальної інформації, програмного забезпечення;
 • надання послуг електронної пошти.

Комп'ютерний центр надає робочі місця співробітникам університету для підготовки методичних розробок, статей, конспектів лекцій тощо.

Вимоги до анонсів та подій, які розміщуються на головній сторінці сайту ХНУ

Матеріали про події, що відбулись мають містити:

 • файл з назвою, яка передає характер інформації (напр., конференція.doc чи привітання.doc), що містить текст статті (подається у редакторі Microsoft Word 2003 чи вище; шрифт Times New Roman; інтервал – 1; кегль – 14; відступ абзацу – 1 см; параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см. Текст друкується без переносів з вирівнюванням на всю ширину сторінки), обсяг статті не менше 1 повної сторінки і не більше 10;
 • фотоматеріали до статті, пронумеровані у порядку розміщення в тексті або вставлені безпосередньо у статтю; фотографії повинні бути якісні та чіткі, розміром до 2Мбайт, шириною не менше 900px, передавати суть події; не повинно містити дату (не більше 12 фото).
Структура статті :
 • лаконічний змістовний заголовок, написаний малими літерами, вимкнений CapsLock;
 • анотація обсягом не більше 3-4 рядків з короткою інформацією про дату, місце, мету проведення заходу;
 • основна частина, головним завданням якої є інформативне висвітлення вагомості події, що відбулась та її ролі в презентації всебічності та різноплановості діяльності Хмельницького національного університету та підвищенні престижу навчального закладу;
 • підсумкова частина, яка може містити висновки, перспективи, конкретні поради, побажання та ін., залежно від типу події, яка висвітлюється;
 • відомості про автора/авторів з вказівкою посади та структурного підрозділу;
 • курсивом в тексті у місцях, де має розміщуватись фото, вказується його номер (наприклад, текст текст текст фото 1 текст фото 2).
Вимоги до анонсу: назва анонсу, дата та місце проведення, контакти, короткий опис (2-3 рядки). Положення про сайт Хмельницького національного університету

Для підключення до локальної мережі ХНУ комп’ютера, приміщення в якому встановлені комп’ютери, зміни прокладки кабелів в межах приміщення необхідно написати службову на ім’я начальника інформаційно-комп’ютерного центру в якій вказати назву підрозділу, за яким закріплено комп’ютер (комп’ютери), приміщення, де необхідно виконати роботи, а також прізвище особи, відповідальної за встановлене програмне забезпечення.      Після під’єднання комп’ютера до локальної мережі ХНУ автоматично видається IP адреса формату 172.20.x.x та інші налаштування.

Університет надає кожному студенту та викладачу безкоштовну корпоративну адресу електронної пошти. Ця адреса використовується для направлення офіційної інформації студентам від співробітників ХНУ. Інші адреси (особисті адреси студентів, групові адреси навчальних груп тощо) не є офіційними джерелами отримання інформації по освітньому процесі.

Інформаційно-комп'ютерний центр дозволяє зареєструвати поштову скриньку обсягом до 100Мбайт в домені khnu.km.ua Для реєстрації поштової скриньки співробітника необхідно надіслати запит адміністратору ІКЦ support@khnu.km.ua, в якому вказати прізвище, ім'я, по батькові замовника, назву підрозділу та посаду.

Для  уточнення режиму доступу, скидання забутого паролю, за іншими запитаннями стосовно поштових скриньок, звертайтесь за адресою support@khnu.km.ua або особисто до відповідального за пошту Яновського Михайла Леонідовича (4-321).

Інформаційно-комп'ютерний центр надає послуги з розміщення сайтів підрозділів. Для розміщення web-сайту на серверах ІКЦ необхідно звернутись із службовою запискою до начальника ІКЦ (4-524).

Відомості про Допоміжні сайти

 • Сайти, які розміщуються на веб-сервері університету в домені khnu.km.ua називаються Допоміжними сайтами.
 • Відповідальна особа за Допоміжний сайт призначається керівником підрозділу. Відповідальною особою може бути виключно співробітник університету.
 • Керівники несуть відповідальність за інформацію, розміщену на сайтах їх підрозділів. Наявність у підрозділу власного сайту не позбавляє його Керівника обов’язку надавати інформацію для наповнення Офіційного сайту.
 • Якщо web-сервер університету не може забезпечити повноцінне функціонування Допоміжного сайту або потреби у інформаційних чи технічних ресурсах не відповідають його функціональному призначенню, у створенні Допоміжного сайту може бути відмовлено.
 • Допоміжний сайт повинен мати посилання на Офіційний сайт на своїй головній сторінці.

Кльоц Юрій Павлович

начальник ІКЦ, адміністрування комп'ютерної мережі ХНУ

Буряк Володимир Вікторович

Розробка і підтримка сайтів підрозділів ХНУ, адміністрування веб-серверу сайтів підрозділів, підтримка хостингу.

Божисков Геннадій Іванович

Прокладка нових кабельних мереж, перевірка та відновлення наявних. Обслуговування комп’ютерного класу 3-307.

Щеглова Анастасія Андріївна

Обслуговування комп’ютерного класу 4-521 (Встановлення ОС та ПЗ)

Петляк Наталія Сергіївна

Розробка і підтримка сайтів підрозділів ХНУ, адміністрування веб-серверу сайтів підрозділів, підтримка хостингу. Обслуговування комп’ютерного класу 4-502а.

Неганова Кіра Павлівна

Наповнення сайту ХНУ та сайтів підрозділів, опрацювання звернень співробітників (пошта)

Федорець Олександр Володимирович

Обслуговування ПК підрозділів 3-4 корпусів. Обслуговування комп’ютерних класів 4-520 та 4-520а.

Дроздовський Антон Володимирович

Обслуговування ПК підрозділів 3-4 корпусів. Обслуговування комп’ютерного класу 4-526.

Яцковський Олександр Євгенович

Адміністрування мережі. Обслуговування комп’ютерного класу 4-510.

Мазур Олександр Філімонович

Прокладка нових кабельних мереж, перевірка та відновлення наявних. Обслуговування комп’ютерного класу 4-304.

Яновський Михайло Леонідович

Підтримка Active Directory ХНУ, адміністрування серверів Hyper-V, підтримка серверів пошти, сайту ХНУ, корпоративного зв’язку, дистанційного навчання

Бурлакова Олена Євгенівна

Обслуговування комп’ютерного класу 4-523 (Встановлення ОС та ПЗ)

Кухарський Олег Георгійович

Облік матеріальних цінностей, закупка, регулярні платежі

FAQ

Чому після реєстрації в модульному середовищі я можу ввійти в модульне середовище, але не можу ввійти в систему "Електронний університет"?

Відповідь: Можливо, Ваш пароль для входу введено НЕ латинськими літерами. Ввійдіть в модульне середовище і в своїх особистих налаштуваннях змініть пароль на латинські літери та\або цифри.

Як мені дізнатися пароль до точки доступу Wi-Fi, яку видно в радіусі прийому мого портативного комп'ютера?

Відповідь: До всіх точок доступу ІКЦ можна підключитися без пароля. Якщо в радіусі дії Ви знайшли точку, що вимагає пароль, то ця точка підключена до мережі в якомусь іншому підрозділі університету (кафедра, деканат тощо).

Я співробітник університету і хочу підключити свою точку доступу до мережі для роботи в своєму підрозділі (кафедрі, бухгалтерії, деканаті тощо). Які параметри я маю налаштувати, щоб цей пристрий не конфліктував з налаштуваннями мережі університету?

Відповідь: Для підключення своїх точок доступу напишіть заявку-повідомлення в "Електронному університеті", виберіть отримувачами повідомлення співробітників ІКЦ та залиште в повідомленні свої координати (підрозділ, кабінет).

Чому я не можу зареєструватися в модульному середовищі?

Відповідь: 1) Можливо, тому що ваше прізвище введено з маленької букви, або після прізвища є інщі символи (ініціали або просто пропуски). 2) Можливо, тому що окрім номера паспорту введена серія, або якісь інші символи. 3) Можливо, Ви міняли паспорт і у вас тепер інший номер паспорту і\або інше прізвище. В такому випадку оновіть свої дані у відділі кадрів студентів.

Я викладач університету і в моєму електронному журналі відсутні групи (дисципліни) які заплановано навчальним відділом. До кого мені звернутися з цим та подібними цьому питаннями?

Відповідь: На кожній кафедрі одну особу з співробітників кафедри призначено відповідальним по кафедрі. Ця особа займається створенням навчальних планів і таке інше. Викладачі з організаційними питаннями мають звертатися до неї. У випадку, коли відповідальний не може самостійно вирішити проблему, він особисто пише повідомлення в Електронному університеті, вибираючи адресатами співробітників з групи Адміністратори.

Не знайшли потрібної інформації? Тоді Ви можете зателефонувати на внутрішній номер телефону: 12-80 або ж напишіть нам.